Κονσερτίνα

Η κονσερτίνα ή αλλιώς το λεπιδοφόρο σύρμα ασφαλείας SRIRAL FLEX κατασκευάστηκε με σκοπό να αντικαταστήσει το κοινό αγκαθωτό σύρμα, με την ιδιότητα να αποθαρρύνει, να εμποδίζει και να προστατεύει. Το σύρμα αυτό αποτελείται από μια ενισχυμένη λωρίδα μαλακού μετάλλου, με ακίδες σχήματος τσεκουριού σε κοντινά διαστήματα, πρεσσαρισμένη σε σύρμα υψηλής ελαστικότητας. Την κονσερτίνα διαμορφώνουν πλήρως, μεγάλης ανθεκτικότητας συνδετήρες, με διάμετρο 200χιλ. μέχρι 1.000χιλ.

Οι σπείρες κονσερτίνας μπορούν να προσδεθούν στον υπάρχοντα φράχτη ή να χρησιμοποιηθούν ανεξάρτητα σαν γραμμή φράγματος. Το συγκεκριμένο είδος περίφραξης χρησιμοποιείται κυρίως σε στρατιωτικές εγκαταστάσεις, αεροδρόμια, διυλιστήρια, φυλακές, εργοστάσια και οπουδήποτε αλλού απαιτείται ασφάλεια υψηλών προδιαγραφών.

Η σπουδαιότητα του ενισχυμένου συνδετήρα

Η αδύναμη σύνδεση σε μερικούς τύπους κονσερτίνας, οφείλεται στη χρήση μη ενισχυμένου συνδετήρα, που δένει το σύρμα και σχηματίζει την κονσερτίνα. Συγκεκριμένα, ένας μη ανθεκτικός συνδετήρας, μπορεί να ανοίξει εύκολα, δημιουργώντας ένα σημείο εισόδου που επιτρέπει σε οποιοδήποτε ανεπιθύμητο να εισέλθει στο χώρο, χωρίς ιδιαίτερη προσπάθεια. Το SPIRAL FLEX έχει ένα μοναδικό ενισχυμένο συνδετήρα 10x2χιλ., ο οποίος είναι αδύνατο να ανοιχθεί με κοινά εργαλεία.

Λεπτομερή Χαρακτηριστικά

  • Η λεπίδα της κονσερτίνας, αρπάζει και κόβει διαφορετικά από το τσίμπιμα του κοινού αγκαθωτού συρματοπλέγματος.
  • Διαθέτει 3-4 φορές περισσότερες ακίδες, ανά μέτρο σε σχέση με το κοινό αγκαθωτό.
  • Το ατσαλόσυρμα είναι ενισχυμένο σε 160 κιλά ανά τετραγωνικό χιλιοστό, έτσι ώστε να μην κόβεται με κοινά εργαλεία.
  • Το ατσαλόσυρμα, επίσης, βοηθά ώστε οι σπείρες να διατηρούν το σχήμα τους.
  • Το SPIRAL FLEX προσφέρεται για τοποθέτηση κατά μήκος ενός υπάρχοντος φράχτη, όπου με χαμηλό κόστος η ασφάλεια αυξάνεται πολύ.
  • Το SPIRAL FLEX προσφέρει μεγάλη ποικιλία τοποθετήσεων, με οποιαδήποτε διαμόρφωση εκ των οποίων η κάθε μια θα παρέχει το μέγεθος της ασφάλειας, σύμφωνα με τις ανάγκες του συγκεκριμένου χώρου
  • Το SPIRAL FLEX ακολουθεί τη διαμόρφωση του εδάφους κι έτσι μπορεί γρήγορα να τοποθετηθεί χωρίς πάσσαλο με υποστηρικτικό σύρμα π.χ. σχηματισμός πυραμίδας.